Studiehandledning samhällsinformation för kursledare

Studiehandledning samhällsinformation version 3

Framtaget i samverkan mellan ABF Södra Småland, Uppvidinge kommun,  Växjö kommun, ABF Kronoberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö rödakorskrets och Institutet för Lokal och Regional Demokrati (ID) samt länsstyrelsen i Kronoberg.

Materialet granskades 2024-02-01