Om oss

När många flyktingar kom till Sverige år 2015/16 växte behovet av en plattform med information för de som ville hjälpa flyktingarna som kom till Kronobergs län. Det handlade om insamlingar av kläder och skor samt information om aktiviteter. Länsstyrelsen i Kronoberg skapade då kronobergtillsammans.se.

Sedan kronobergtillsammans.se lanserades 2016 har hemsidan utvecklats till en välkänd plattform med information om aktiviteter för asylsökande och nyanlända.  Webbsidan har cirka 20 000 besök per år.

Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen kring asylmottagande och etablering. Vi ska bland annat sprida information om insatser och aktiviteter som hjälper människor när de kommer hit och ska etablera sig i Sverige.

Integration

På webbsidan finns idag information om aktiviteter, bland annat kurser för att lära sig svenska och hur det svenska samhället fungerar. Det finns också sociala aktiviteter där man får träffa andra människor.

Det är lätt att hitta aktiviteter i webbplatsens kalender. Under integration finns också möjlighet att se statistik över antal asylsökande och nyanlända, aktuella insatser och en gemensam ingång för anmälan till SO (samhällsorientering) i hela länet. Under nyheter är det möjligt för organisationer att söka volontärer, lokaler, med mera.

Målgrupper:

  • asylsökande, nyanlända och andra som behöver stöd i etablering
  • civilsamhället och kommuner

Krisberedskap på lätt svenska

2019 beslutade Länsstyrelsen att använda kronobergtillsammans.se till att också ge information om krisberedskap på lätt svenska och hänvisa till andra språk. Länsstyrelsens uppdrag inom krisberedskap innefattar att nå alla som bor i länet, även de som inte kan svenska och har svårt att förstå information från myndigheter.

Kronobergtillsammans.se är en sida för att du ska kunna förbereda dig om en kris kommer och veta var du ska vända dig i en akut situation. Det är inte en sida som ska ge information vid en akut kris.

Målgrupper:

  • asylsökande, nyanlända och andra som inte behärskar svenska
  • civilsamhället