Tips och information

Här samlar vi sådant som vi vill dela med oss av till varandra. Det finns mycket att vinna på att samverka! Har du något tips eller material att dela med dig av.

Mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

 

 

 

Glädje i ett klassrum med fyra vuxna personer.

Information om reseersättning för asylsökande med flera

Denna informationen har flyttat till ett annat ställe på kronobergtillsammans.se

Information om reseersättning på ny plats

 

Samhällsinformation i samverkan

Gemensamt material, studiehandlingen och filmer, som alla kan och bör använda i aktiviteter med samhällsinformation.
Samhällsinformation i samverkan – material och information

 

Lägg upp aktiviteter på Kronoberg tillsammans

Det är viktigt att alla meddelar vilka aktiviteter som ska läggas upp på Kronoberg tillsammans. Alla vinner på det! 
Du skickar in uppgifterna via detta formulär så lägger länsstyrelsen upp dem.

 

Friluftskalendern för Kronoberg

Sprid gärna information om kalendern till asylsökande och nyanlända och har ni, som anordnare av verksamhet, aktiviteter ute i naturen , kan ni också lägga upp dessa i friluftskalendern

Uppgifterna om friluftsaktiviteter läggs in i ett formulär på Länsstyrelsens webbplats när som helst under året. Det kan ta upp till 2 veckor innan aktiviteten syns i kalendern.

Tre barn håller om varandra, två pojkar och en flicka.

Friluftskalendern för Kronoberg.

 

Sammanställning av aktuella aktiviteter

Alla aktiviteter som finansieras av medel från Länsstyrelsen finns sammanställda i foldern Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans 2022.  Sammanställningen är tänkt att inspirera dig, din organisation eller kommun att utveckla ännu fler insatser i länet inom asyl och etablering.

 

Marknadsföringmaterial

 

Informationsverige.se

Logga informationssverige.se

Informationsverige.se är en guide på elva språk till samlad, grundläggande och aktuell information om svenska samhället. I första hand riktar sig webbplatsen till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Men den är också ett användbart verktyg för dig som möter målgrupperna i olika sammanhang och verksamheter.
Informationsverige.se är ett regeringsuppdrag som drivs av länsstyrelserna i samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Informationsverige.se – ett verktyg för dig som arbetar med asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

Materialet ”Om Sverige” på webbplatsen Informationsverige.se
Metodstöd till materialet ”Om Sverige” på webbplatsen Informationsverige.se

 

Prostitution och människohandel bland skyddsbehövande från Ukraina

”Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det finns en ökad risk att ukrainska flyktingar utsätts för människohandel, arbetskraftsexploatering och prostitution i Sverige. Vi har tillsammans med andra myndigheter och organisationer från civilsamhället uppdaterat lägesbilden för människor på flykt från Ukraina. En majoritet av dessa är kvinnor och barn”. Pressmeddelande från jämställdhetsmyndigheten.

Tänk på att vara uppmärksamma på tecken att någon blir utnyttjad och prata gärna om riskerna, vilken hjälp som finns att få om någon är utsatt.

Tips på informationsmaterial: Länsstyrelsen i Halland har utifrån jämställdhetsmyndigheten information satt samman information i powerpointformat, även översatt till ukrainska.

 

Rättigheter och skyldigheter för flyktingar från Ukraina

En sammanställning över rättigheter och skyldigheter enligt massflyktsdirektivet. Rättigheter och skyldigheter enligt massflyktsdirektivet Rättigheter och skyldigheter enligt massflyktsdirektivet

Rättigheter och skyldigheter enligt massflyktsdirektivet

Rättigheter och skyldigheter enligt massflyktsdirektivet_ukrainska

Information kring flyktingar från Ukraina

Samlade länkar till information om uppehållstillstånd, boende, vård, transporter, hjälpmede