Väv Kronoberg tillsammans

Sprid information om giftsvampar

Giftinformationscentralen har uppmärksammat att det under de senaste åren förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för

Information om folkbokföring för ukrainare

På informationsverige.se finns nu information om möjligheten för ukrainare att folkbokföra sig. Sidan är publicerad på svenska, ukrainska, engelska och ryska och kommer att uppdateras

Projekt VÄV Kronoberg tillsammans

Den 1 oktober 2023 startade vårt gemensamma projekt för att stärka civilsamhällets förutsättningar på lång sikt. Projektet innebär också att vi får mer tid till

Uppdaterad studiehandledning

Ny version av studiehandledning i samhällsinformation för kursledare finns nu att hämta här. Studiehandledningen ingår i baspaketet samhällsinformation i samverkan Mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se om du vill hämta en tryckt version på