Informationsverige.se

På informationsverige.se finns information om:

  • vad som gäller för dig som är asylsökande
  • vad som gäller när du fått uppehållstillstånd
  • vad som gäller om du kom till Sverige utan dina föräldrar
  • information om Sverige och det svenska samhället

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

Information på tio olika språk

Somaliska
Arabiska
Dari
Engelska
Spanska
Franska
Persiska
Ryska
Svenska
Tigrinja

För dig som arbetar med asylsökande och nyanlända

På informationssverige.se hittar du information, material och goda exempel. Där kan du också ta del av förslag på hur du bäst använder Informationsverige.se, som att ladda ner material och få tillgång till olika verktyg.

Informationsverige.se – ett verktyg för dig som arbetar med asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

På webbplatsen Informationsverige.se – för dig som arbetar med målgruppen

Utbildningar och behovsanpassade presentationer

Informationssverige.se genomför kontinuerligt presentationer av webbplatsen via Skype för aktörer som möter eller arbetar med asylsökande eller nyanlända. Det finns även möjlighet att genomföra fler presentationer eller utbildningsupplägg utifrån behov och förfrågningar. Verksamheter som har behov av en egen presentation, kanske enligt ett specifikt tema, kan höra av sig till informationsverige@lansstyrelsen.se.