Samverkan i Kronobergs län

VÄV Kronoberg tillsammans

Nyheter

Nätverket VÄV Kronoberg tillsammans är en länsövergripande samverkansplattform för civilsamhället, kommunerna, länsstyrelsen och regionen. Nätverket syftar till att:
  • Främja och verka för civilsamhällets förutsättningar att aktivt bedriva verksamhet inom mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända
  • Vara en plattform för samtal och samverkan mellan civilsamhället och offentliga organisationer

Denna webbsida är en plats för gruppens erfarenhetsutbyte med målet att förenkla samverkan för integration i Kronobergs län och nå ut med fler aktiviteter till målgruppen.

Projekt VÄV Kronoberg Tillsammans med kontaktuppgifter till styrgruppen

Möteskalender

För mer information och förslag på innehåll, kontakta Alexander Willstedt alexander@idvxo.se

Inget evenemang hittades!
Röd flugsvamp

Sprid information om giftsvampar

Giftinformationscentralen har uppmärksammat att det under de senaste åren förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar vill giftinformationscentralen och Region Kronoberg ha hjälp

En port till trappuppgång i hyreshus.

Information om folkbokföring för ukrainare

På informationsverige.se finns nu information om möjligheten för ukrainare att folkbokföra sig. Sidan är publicerad på svenska, ukrainska, engelska och ryska och kommer att uppdateras efterhand. Du som har haft uppehållstillstånd i två år har möjlighet att bli folkbokförd och