Samverkan i Kronobergs län

VÄV Kronoberg tillsammans

Nätverket VÄV Kronoberg tillsammans är en länsövergripande samverkansplattform för civilsamhället, kommunerna, länsstyrelsen och regionen.

Nätverket syftar till att:

  • Främja och verka för civilsamhällets förutsättningar att aktivt bedriva verksamhet inom mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända
  • Vara en plattform för samtal och samverkan mellan civilsamhället och offentliga organisationer

 

Denna webbsida är en plats för gruppens erfarenhetsutbyte med målet att förenkla samverkan för integration i Kronobergs län och nå ut med fler aktiviteter till målgruppen.

Människor i ring som häller ihop händerna.

Aktuellt

Ny version av studiehandledning i samhällsinformation för kursledare finns nu att ladda ner och använda. Studiehandledningen ingår i baspaketet samhällsinformation i samverkan
OBS! Studiehandledningen finns även i tryckt format. Mejla: kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se om du vill komma och hämta på länsstyrelsen.
 
 

Den 1 oktober 2023 startade vårt gemensamma projekt för att stärka civilsamhällets förutsättningar på lång sikt. Projektet innebär också att vi får mer tid till att kunna arrangera träffar, utbildningar, sprida information med mera i nutid.

Projektet ägs av Växjö kommun och samordnas av ID (Institutet för lokal och regional demokrati) och genomförs ihop med styrgruppen med representanter från Rädda Barnen, Internationella Vänner, Friluftsfrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö kommun, Älmhults kommun, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
 
Samordnare är: Alexander Willstedt – alexander@idvxo.se 
 
Finansiär är Länsstyrelsen i Kronoberg
 

Kalender för VÄV Kronoberg tillsammans 

Kommande möten 2024

Hela VÄV-nätverket:
13/5 i Rädda Barnens lokaler i Torpsbruk (Alvesta kommun)

Kallelse kommer att skickas ut via mail. För mer information kontakta Alexander Willstedt alexander@idvxo.se 

 

VÄV:s styrgrupp:
30 april kl. 13:00 (digitalt)
 
Alla i nätverket är välkomna att skicka in frågor, förslag på vad som ska tas upp på våra möten, behov som ni märker i era verksamheter och synpunkter.
 
Hör av er till Alexander Willstedt – alexander@idvxo.se alternativt kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se