Samverkan i Kronobergs län

VÄV Kronoberg tillsammans

Nätverket VÄV Kronoberg tillsammans är en länsövergripande samverkansplattform för civilsamhället, kommunerna, länsstyrelsen och regionen.

Nätverket syftar till att:

  • Främja och verka för civilsamhällets förutsättningar att aktivt bedriva verksamhet inom mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända
  • Vara en plattform för samtal och samverkan mellan civilsamhället och offentliga organisationer

 

Denna webbsida är en plats för gruppens erfarenhetsutbyte med målet att förenkla samverkan för integration i Kronobergs län och nå ut med fler aktiviteter till målgruppen.

Människor i ring som häller ihop händerna.

Aktuellt

Film om föräldraskap och socialtjänsten

Idag, den 7 september, publiceras en informationsfilm om föräldraskap och socialtjänsten. Den är på lätt svenska, men den kommer inom kort också att översättas arabiska, somaliska och ukrainska.

Film om föräldraskap och socialtjänsten

ESF-projekten för ukrainare

ESF har under sommaren utlyst medel till ett nytt programområde – Fast Care – för projekt riktade till dem som omfattas av massflyktsdirektivet. De projekt som beviljas kan starta i början på oktober 2023 och pågå till och med mars 2024.

ESF-projekt i Växjö fram till sista augusti 2023

Kalender 

Kommande möten 2023

Hela VÄV-nätverket:
11 oktober, kl. 09:00 – 13:00

Det är en fysisk träff och vi kommer att vara i Fyllerydstugan, cirka 5 kilometer utanför centrala Växjö.

Tema: Natur och friluftsliv som en arena för integration.

På agendan står också nyheter, erfarenhetsutbyte och glädjande nog diskussion om att pengar nu har beviljats från länsstyrelsen för att stärka nätverket VÄV Kronoberg tillsammans

Välkommen att att vara med! Glöm inte att anmäla dig, då VÄV Friluftsfrämjandet med flera bjuder på pannkakor, kaffe med mera.

VÄV:s arbetsgrupp:
3 oktober
 
Alla i nätverket är välkomna att skicka in frågor, förslag och synpunkter till arbetsgruppen.