Projekt VÄV Kronoberg tillsammans

Den 1 oktober 2023 startade vårt gemensamma projekt för att stärka civilsamhällets förutsättningar på lång sikt. Projektet innebär också att vi får mer tid till att kunna arrangera träffar, utbildningar, sprida information med mera i nutid.

Projektet ägs av Växjö kommun och samordnas av ID (Institutet för lokal och regional demokrati) och genomförs ihop med styrgruppen med representanter från Rädda Barnen, Internationella Vänner, Friluftsfrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö kommun, Älmhults kommun, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Samordnare: Alexander Willstedt – alexander@idvxo.se 
Finansiär: Länsstyrelsen i Kronoberg

Kontaktuppgifter till styrgruppen

Alexander Willstedt – ID Institutet för lokal och regional demokrati
alexander@idvxo.se 

Ellen Ronnebring – Rädda Barnen
ellen.ronnebring@rb.se

Catarina Lindahl Petaja – Studieförbundet Vuxenskolan 
catarina.lindahl.petaja@sv.se

Peter Lagerman – Internationella Vänner
peter@internationellavanner.se

Alexander Willstedt, Ellen Ronnebring, Catarina Lindahl Petaja, Peter Lagerman