Gemensamma insatser

Ett syfte med VÄV Kronoberg är kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi ordnar gemensamma utbildningar eller material i frågor som berör många av oss.

Samhällsinformation i samverkan

Gemensamt material som alla kan och ska använda i aktiviteter med samhällsinformation.

Samhällsinformation i samverkan – material och information


Kartläggning av behov och resurser vid psykisk ohälsa

En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en lägesbild kring behov och resurser vid psykisk ohälsa. Ett första möte hölls den 10 oktober.  Gruppen hålls ihop av Therese Jaramillo på Växjö kommun och består av representanter från civilsamhälle, Regionen och Länsstyrelsen. Kontakta gärna Therese om du har någon bra idé!

Här ligger excelarket som man kan fylla på med aktiviteter inom detta område.

Tips kring att möta traumatiserade personer

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa – få råd och stöd | Röda Korset (rodakorset.se)

Att möta barn som flytt från krig – Rädda Barnen (raddabarnen.se)


Kartläggning av aktiviteter i länet

För att få en överblick av allt som pågår under 2022 gör vi en gemensam sammanställning över aktiviteter. Alla som har pågående aktiviteter, språkkurser med mera, har uppmanats att fylla i dessa i en excelfil. Från och med 22 september räcker det att ni lägger upp aktiviteterna i formuläret till kalendern. Därefter sammanställer vi uppgifterna i excelfilen för kartläggning, samt i en fil som skickas till Migrationsverket för möjlighet till reseersättningar.

Syftet med kartläggningen att få en bra överblick, planera vår egen verksamhet och kanske även samordna aktiviteter tillsammans. Om du undrar över något, kontakt gärna patrik.kalnins@lansstyrelsen.se