Gemensamma insatser

Ett syfte med VÄV Kronoberg är kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi ordnar gemensamma utbildningar eller material i frågor som berör många av oss.

Samhällsinformation i samverkan

Gemensamt material som alla kan och ska använda i aktiviteter med samhällsinformation.

Samhällsinformation i samverkan – material och information


Kartläggning av behov och resurser vid psykisk ohälsa

En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en lägesbild kring behov och resurser vid psykisk ohälsa. Ett första möte hölls den 10 oktober.  Gruppen hålls ihop av Therese Jaramillo på Växjö kommun och består av representanter från civilsamhälle, Regionen och Länsstyrelsen. Kontakta gärna Therese om du har någon bra idé!

Här ligger excelarket som man kan fylla på med aktiviteter inom detta område.

Tips kring att möta traumatiserade personer

Psykisk hälsa och psykisk ohälsa – få råd och stöd | Röda Korset (rodakorset.se)

Att möta barn som flytt från krig – Rädda Barnen (raddabarnen.se)