Samhällsinformation i samverkan

I VÄV Kronoberg tillsammans strävar vi efter att ge bättre förutsättningar för mottagan­de och etablering av asylsökande och nyanlända. Samhällsinformationen är en viktig del av etableringen och ges främst av civilsamhället. 

Under 2022 har vi tillsammans tagit fram ett gemensamt material för samhällsinformationen. Basmaterialet består av studiehandledning för kursledare samt filmer för undervisning som alla kan använda utifrån lokala förutsättningar. Det kommer att tas fram mer material inom nätverket och det befintliga ska uppdateras minst två gånger om året. 

De organisationer som har fått statsbidrag från länsstyrelsen från och med våren 2022 inom samhällsinformation SKA använda materialet, andra är varmt välkomna att också göra det.  

Mer om bakgrunden till samhällsinformation i samverkan

En mörkhyad man talar till åhörare framför en whiteboard.

Aktuellt

Nu är filmen om föräldraskap och socialtjänsten ute på YouTube!

Klicka här för att komma till filmen

1. Filmer inom samhällsinformation

Serien Livsviktig Kunskap är producerad av ABF Kronoberg med kunskapsstöd från Funkibator, Växjö kommun, Älmhults kommun, Uppvidinge Kommun, och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

På lätt svenska

1. Livsviktig kunskap: Fakta om Sverige

2. Livsviktig kunskap: Hälsa

3. Livsviktig kunskap: Sociala regler och traditioner

4. Livsviktig kunskap: Våld i nära relationer

5. Livsviktig kunskap: Transport

6. Livsviktig kunskap: Arbete

7. Livsviktig kunskap: Bostad

8. Livsviktig kunskap: Familj

9. Livsviktig Kunskap: Funktionsnedsättning

10. Livsviktig Kunskap: Föräldraskapet & Socialtjänsten

11. Livsviktig Kunskap: Arbetsplatsen

12. Livsviktig Kunskap: Föreningslivet

På arabiska (بالعربية)

 1. الأشياء المهم معرفتها بالحياة القسم ١: حقائق عن السويد 
 2. معلومات مهمة جدا في الحياةالقسم الثاني: الصحة
 3. معلومات مهمة جدا في الحياة القسم الثالت: القواعد والتقاليد الإجتماعية
 4. معلومات مهمة جدا في الحياة: العنف في العلاقات الحميمة
 5. معلومات مهمة جدا في الحياة: النقل
 6. معلومات مهمة جدا في الحياة القسم السادس: العمل
 7. أمور مهمة يجب معرفتها في الحياة القسم السادس: إقامة
 8. أشياء مهمة يجب معرفتها في الحياة – الحلقة الثامنة: العائلة
 9. معلومات مهمة جدا في الحياة: الإعاقات 
 10. الأبوة والأمومة والخدمات الاجتماعية (قريبًا!)
 11. معلومات مهمة جدا في الحياة: مكان العمل
 12. معلومات مهمة جدا في الحياة: اتحاد الجمعيات
 

På somaliska (Af-soomaaliga)

1. Aqoonta muhiimka: Xaqiiqooyin ku saabsan Iswiidhan

2. Aqoonta muhiimka: Caafimaad

3. Aqoonta muhiimka: Xeerarka iyo dhaqanka bulshada

4. Aqoonta muhiimka: Qeybta afraad waxaa la yiraahdaa

5. Aqoonta muhiimka: Shaqo

6. Aqoonta muhiimka: Gaadiidka

8. Aqoonta muhiimka: Qoys

9. Aqoonta muhiimka – Baahi u qabe kaalmo curyaan

10. (Avsnittet om socialtjänsten kommer snart)

11. Aqoonta muhiimka – Goobta shaqada

12. Aqoonta muhiimka – Nolosha ururada

På Ukrainska (Українською)

 1. Життєво важливі знання – Факти про Швецію
 2. Життєво важливі знання – здоров’я
 3. Життєво важливі знання – Соціальні норми і традиції
 4. Життєво важливі знання – Насилля в стосунках
 5. Життєво важливі знання – Транспорт
 6. Життєво важливі знання – Сім’я
 7. Життєво важливі знання – Робота
 
 

På Engelska (English) – Vital Knowledge

 1. Vital Knowledge – Facts about Sweden
 2. Vital Knowledge – Health
 3. Vital Knowledge – Social Rules and Traditions
 4. Vital Knowledge – Violence in Close Relationships
 5. Vital Knowledge – Transportation
 6. Vital Knowledge – Work
 7. Vital Knowledge – Family
 8. Vital Knowledge – Housing
 9. Vital Knowledge – Disability
 10. Vital Knowledge – Parenthood and Social Services
 11. Vital Knowledge – The Workplace
 12. Vital Knowledge – Associations
 

Förslag på upplägg för diskussioner efter att gemensamt ha tittat på en film.

Exempel 1

Exempel 2

Framtaget av ABF Kronoberg

2. Studiehandledning samhällsinformation, upplaga 2

Samhällsinformation i samverkan

Framtaget i samverkan mellan ABF Södra Småland, Uppvidinge kommun,  Växjö kommun, ABF Kronoberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda Korset, Växjö och Institutet för Lokal och Regional Demokrati (ID)

Materialet granskades 2023-04-25.  

3. Filmklipp med mera – sociala koder

Framtagning av material pågår.

Uppvidinge kommun tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg