Samhällsinformation

I Kronoberg strävar vi  tillsammans efter att ge bättre förutsättningar för mottagan­de, etablering och integration av asylsökande och nyanlända. 

Länsstyrelsen , kommuner och civilsamhället har gemensamt tagit fram ett material för samhällsinformation – Samhällsinformation i samverkan – Basmaterialet består av studiehandledning för kursledare, studiehandbok för dig som är ny i Sverige samt filmer för undervisning som kan användas utifrån lokala förutsättningar. 

Alla är varmt välkomna att använda materialet.

 

Mer om bakgrunden till samhällsinformation i samverkan

En svart man talar till åhörare framför en whiteboard.

Samhällsinformationens olika delar

Studiehandbok för nya i Sverige

Språket i handboken är på svenska och anpassat för dig som är ny i Sverige. Både text och bilder finns för att det ska bli lättare att förstå.

Studiehandledning för kursledare

Studiehandledningen är på svenska och riktar sig till dig som leder kurser i samhällsinformation. Det finns mycket fakta om livet i Sverige, men också tips på material och diskussionsfrågor att använda.

Filmserien "Livsviktig kunskap"

Filmer om att leva i det svenska samhället. Filmerna är bra att använda ihop med den information som finns i studiehandledningen och studiehandboken.

Filmserien "Naturen är nära"

Att veta mer om svensk natur och vad du får göra, men också vad du inte får göra. Naturen hjälper dig även att må bra - både på insidan och utsidan.

Filmserien "Mycket Lite, Lite Mycket"

Filmklipp om sociala koder i det svenska samhället. De korta avsnitten är bra att använda ihop med den informationen som finns i studiehandledningen och studiehandboken.