Studiehandbok samhällsinformation för målgruppen

För webben:

Studiehandbok – så fungerar det i Sverige!

För utskrift:

Studiehandbok – så fungerar det i Sverige!

Handboken – Så fungerar det i Sverige – bygger på studiehandledningen för kursledare. Språket är lätt svenska samt att mycket bilder används för att illustrera hur du exempelvis ska göra för att kontakta vårdcentralen.

Boken finns för närvarande enbart på webben, men den kommer också att tryckas upp. Förväntad leverans av tryckta handböcker är januari 2024

Framtaget i samverkan mellan ABF Södra Småland, Uppvidinge kommun,  Växjö kommun, ABF Kronoberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Växjö rödakorskrets och Institutet för Lokal och Regional Demokrati (ID) samt länsstyrelsen i Kronoberg