Många människor i färgglada kläder samlade, alla tittar mot kameran.

Länsstyrelsens statsbidrag inom integration

Länsstyrelsen kan ge pengar till aktiviteter för nyanlända och asylsökande för att integrationen ska bli bättre. Pengarna kan sökas av kommuner och civilsamhällets organisationer. 

På Länsstyrelsens webbsida kan du läsa om när man kan söka statsbidrag och hur man gör.

Sammanställning av aktuella aktiviteter

I broschyren Utveckla och utvecklas tillsammans är alla aktuella aktiviteter, finansierade från länsstyrelsen, samlade. Sammanställningen vänder sig främst till civilsamhället och kommuner men även till andra organisationer som har ett intresse för samverkan och utveckling av mottagande, etablering och integration för asylsökande, nyanlända och personer med status som massflykting.

Sammanställningen är tänkt att inspirera dig, din organisation eller kommun att utveckla ännu fler insatser i länet inom asyl och etablering.

Sammanställningen Utveckla och utvecklas tillsammans juni 2024 

Kvinna sitter vid dator och skriver betänksamt.

Att lära sig använda en dator och internet kan vara en aktivitet som länsstyrelsen finansierar

 

Information om ersättningar vid deltagande i tidiga insatser

En tecknad bild på en buss

Migrationsverket kan betala ut ersättning för resor för deltagande i tidiga insatser. Innan ansökan om reseersättning görs – Läs Information om ersättningar för deltagande i tidiga insatser

Ersättning kan ges till:

 • Asylsökande som inte har fått avslagsbeslut i sitt asylärende från Migrationsverket.
 • Personer som omfattas av massflyktsdirektivet
 • När avståndet mellan deltagarens boende och aktiviteten är mer än 3 kilometer (undantag kan göras vid exempelvis funktionsnedsättning)

 

Ersättning kan INTE ges till:

 • Personer, vars ärende, handläggs enligt Dublinförordningen
 • Personer som har en egen inkomst

 

Vad krävs mer för att ersättning ska betalas ut:

 • Intyget ska sedan lämnas till Migrationsverket.
  • I första hand ska deltagaren själv lämna in intyget hos Migrationsverket i Växjö
  • I andra hand ska deltagaren skicka intyget per post
  • I tredje hand kan anordnare av aktiviteten skicka intyget per post

 

Postadress: Mottagningsenheten, Box 1228, 351 12 Växjö

Besöksadress: Norrgatan 23, 352 31 Växjö

 

OBS! Om en person får avslag på ansökan om reseersättning skickas ingen information om det ut från Migrationsverket. Personen vet att det har blivit avslag om inga pengar har betalats ut inom 10 dagar från att ansökan lämnades till Migrationsverket.

Vill deltagare veta varför det blev avslag måste han eller hon själv kontakta Migrationsverket.

 •  

Kommunlista över insatser som är godkända för reseersättning. Listan visar vilka verksamheter som är godkända som tidiga insatser samt till vilka aktiviteter och i vilka kommuner ersättning kan ges. (Senast uppdaterad 2024-05-16)

Anordnare av verksamhet som inte finansieras via länsstyrelsens TIA-medel eller Folkbildningsrådets anslag kan hos länsstyrelsen ansöka om att bedömas som en tidig insats.

Blankett för att ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 

För frågor kring ersättningar vid deltagande av tidiga insatser mejla: kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se