Information och utbildning

Här finns material om Sverige och det svenska samhället inom området krisberedskap. Detta kan även användas av dig eller er som ger råd och stöd till asylsökande och nyanlända. 

Informationsbroschyrer

Filmer

Utbildningsmaterial

Färgglada bokryggar på rad.