Informationsbroschyrer

En stark signal låter i samhället om det blir en allmän kris. Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) talar om att det finns en fara för liv och hälsa.

Viktigt meddelande till allmänheten – kallas också Hesa Fredrik

En bild på megafonen "Hesa Fredrik"Broschyr om Hesa Fredrik på arabiska

Broschyr om Hesa Fredrik på engelska

Broschyr om Hesa Fredrik på somaliska

 

Broschyr om krisen eller kriget kommer på olika språk