Filmserie – Mycket lite, Lite Mycket

Om filmserien

Serien Mycket lite, Lite Mycket är producerad av Studieförbundet Vuxenskolan och Uppvidinge kommun med kunskapsstöd från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Till filmerna finns ett diskussionsunderlag som är bra att använda efter att exempelvis en grupp tillsammans har tittat på de olika filmklippen.

Diskussionsunderlag – Om språkförbistringar, kulturella olikheter och oskrivna regler 

Filmerna är finansierade av länsstyrelsen.

Filmklipp som finns i filmserien

  • A: Inledning av filmserien
  • B: Föräldraansvar
  • C: Källkritik
  • D: Ansvar på arbetsplatsen
  • E: I fikarummet på arbetsplatsen
  • F: Busshållplatsen
  • G: Att komma i tid – tandläkaren
  • H: Att komma i tid – möte på kafé
  • I: Att ta emot hjälp

Samtliga filmklipp om sociala koder