Kronoberg tillsammans är ett uttryck som använts i vårt län sedan flyktingsituationen 2015. Det handlar om att vi tillsammans kan åstadkomma mer och bättre förutsättningar för mottagan­de och etablering av asylsökande och nyanlända. För att främja att skyddsbehövande människor som kommer till Sverige och Kronoberg ska få tillgång till ett värdigt mottagande behövs det insatser av såväl offentliga organisationer som civilsamhällesor­ganisationer. Med användbara verktyg kan människorna lättare etablera sig i arbets- och samhällsliv.

Samhällsinformation ges oftast av föreningar och/eller studieförbund inom civilsamhället. Det är en viktig del av etableringen i Sverige och mycket har gjorts för att erbjuda den information och kunskap som behövs för att leva i Sverige.

Vi lägger nu till ytterligare en del i Kronoberg tillsammans genom att använda gemensamt material för att bedriva samhällsinformation. Det blir ett basmaterial som kommer att uppdateras utmed resans gång, sedan kan var och en utforma kurser/träffar utifrån lokala förutsättningar.

För de organisationer som har fått statsbidrag från länsstyrelsen från och med våren 2022 inom området samhällsinformation SKA använda materialet, andra är varmt välkomna att använda materialet. Ju fler vi är som använder det, ju stabilare grund skapar vi för personer som ska leva och verka i Sverige.