Nytt ESF-projekt för ukrainare

Två unga kvinnor framför en ukrainsk flagga ler mot kameran.

Ett nytt stort projekt för ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet har startat. Det är Växjö kommuns projekt Fast Care – Kom In som ska ge stöd till alla ukrainare i länet att komma ut i arbete.

Det nya projektet kommer att ha fokus på jobbmatchning och friskvård.

  • Deltagarna ska ges stöd i att matchas mot arbete eller studier. Även arbetsgivare ska erbjudas hjälp för att lättare kunna anställa ukrainare. Det kommer bli studiebesök på flera olika företag i kommunerna.
     
  • Friskvård handlar om att aktiviteter för att må så bra som möjligt. Projektet ska bland annat erbjuda sociala aktiviteter, psykosocialt stöd och träningsmöjligheter.

    Erbjudande till deltagare i Fast Care – Kom In

För att deltagarna ska bli säkrare på hur det svenska samhället fungerar kommer även samhällsinformation att ingå i projektet. När det gäller olika frågor i vardagen kommer deltagarna att kunna vända sig till projektets samhällsvägledare på Medborgarkontoret i Växjö.

Informationsmöten kommer att hållas i kommunerna för att svara på frågor och presentera ett mer detaljerat erbjudande. Först ut är Växjö kommun som bjuder in till möte torsdag den 12 oktober. Information om tid och plats kommer att uppdateras här.  

I projektet ingår alla åtta kommuner i Kronobergs län plus Nybro och Emmaboda i Kalmar län. Välkommen att söka till projektet genom att mejla till fastcare@vaxjo.se och uppge namn, adress och telefonnummer.

Projektet pågår till sista mars 2024 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Bildtext: Kristina och Yuliana från Ukraina är språkstödjare och samhällsvägledare i Fast Care – Kom In.

EU-flagga, europeiska socialfonden.