Hallå där, Alexander Willstedt på ID

Porträtt Alexander Willstedt

Alexander Willstedt är projektledare och aktivitetsledare på ID – institutet för lokal och regional demokrati. Han arrangerar bland annat aktiviteten S.P.E.L. för asylsökande och nyanländ på några platser i länet.

Vad tycker du är viktigast för en lyckade aktivitet?

Att man är lyhörd och försöker vara flexibel utefter deltagarnas behov och önskemål. Att man redan innan en aktivitet drar i gång försöker se om aktivitetens mål och syfte går i linje med målgruppens.

Vad är roligast med att ordna aktiviteter för asylsökande och nyanlända?

Det roligaste är nog de personliga kontakterna där man möter deltagare och lär av varandra. Det är väldigt givande tycker jag.

Vilka utmaningar har ni i er verksamhet?

Att nå deltagare och även att kunna lägga aktiviteterna på en nivå som passar alla. Det kan vara svårt att planera en informationsträff som passar precis alla, oavsett nivå, men oftast går det ganska bra.

Vad tror du är viktigast för en lyckad integration?

Samverkan och tydlighet. Att de aktörer som aktivt arbetar med området vet var de har varandra och att de kan hänvisa till rätt kontakt/stöd utan långa processer. Även tydligheten i vad som gäller eller hur saker går till är viktigt. Jag vill även lyfta ”det lilla extra” som kan vara sådant som är utanför kärnverksamheten. Många gånger kan en liten gest, ett litet ord eller en mindre insats betyda väldigt mycket för någon.