Frågor och svar om Fast Care – Kom In

Fast Care – Kom In är ett projekt som ägs av Växjö kommun och finansieras av ESF. Det vänder sig till alla ukrainska flyktingar över 18 år som är i länet enligt massflyktsdirektivet.

I vilka kommuner finns projektet?

Kronoberg Cares finns i alla kommuner i Kronobergs län; Växjö, Alvesta, Älmhult, Ljungby, Uppvidinge, Tingsryd, Markaryd och Lessebo. Dessutom ingår Emmaboda och Nybro kommun i Kalmar län.

Hur länge pågår Fast Care – Kom In?

Projektet startade den 2 oktober 2023 och avslutas den 31 mars 2024.

Om jag går med i projektet, får jag busskort då?

Vi ger busskort för att deltagarna ska kunna ta sig till inplanerade aktiviteter. För att behålla busskortet behöver du följa planen du lagt upp med din koordinator. Busskortet beställs av din koordinator.

Tumregel: Arbetssökande deltagare kan få busskort men inte de som har heltidsarbete.

Infår sfi i projektet?

Sfi ingår inte i projektet då alla kommuner nu har rätt att ge sfi till alla som är här enligt massflyktsdirektivet. Kontakta vuxenutbildningen i din kommun.

Vad erbjuder Fast Cares mig som deltagare?

  • Personlig koordinator
  • Stöd att matchas mot företag med worshops och studiebesök
  • Friskvård, bland annat studiecirkeln psykologisk balans och hälsoskola
  • Samhällsinformation
  • Aktiviteter i Möjligheternas hus, Emmaboda

Vad händer när jag har anmält mitt intresse för projektet?

Inom ett par dagar blir du kontaktad av en koordinator som bjuder in dig till ett individuellt möte. Då träffas vi för att ha ett kartläggningssamtal där du får berätta mer om din bakgrund och dina egenskaper. Vid kartläggningssamtal gör vi en individuell planering för att hjälpa dig att komma närmare arbete eller studier. Om det tillfälligt är kö till projektet så kommer du att informeras om det och vi bjuder in dig till ett möte så fort vi har möjlighet.

Jag har mejlat er på fastcare@vaxjo.se, hur lång tid ska det ta att få svar?

Vi svarar alla inom tre arbetsdagar. Du får ett autosvar med bekräftelse på att mejlet är mottaget.

Varför får jag inte mejl eller nyhetsbrev från Fast Care – Kom In?

Alla som registrerat sig som deltagare i Fast Care – Kom In och meddelat sin mejladress ska få nyhetsbrev från oss. Om du inte får dem ändå, mejla till fastcare@vaxjo.se och ange din rätta adress så löser vi det.

Går det att besöka er?

Du bokar samtal med din koordinator som tar emot besöket på en plats nära dig. Du besöka Möjligheternas Hus i Emmaboda på Tégnergatan 2. Du når oss genom att mejla och boka tid till fastcare@vaxjo.se eller fastcare@emmaboda.se

Kan ni hjälpa ukrainarna med dator eller andra saker vi behöver?

Vi har ingen möjlighet att dela ut pengar eller saker. På Möjligheternas hus i Emmaboda finns en datasal där det går att låna datorer. I övriga kommuner finns det oftast möjlighet att låna dator på biblioteken.

Kan projektet betala internet i deltagarnas bostäder?

Enligt massflyktsdirektivet har ukrainarna rätt till internet i sina bostäder. Det är dock upp till kommunen att bestämma detta. I Växjö kommun har man tagit beslut om gratis internet till ukrainare men inte i övriga kommuner. Detta är inte något som projektet kan styra över.

Ansvarar projektet för ukrainarnas boende?

Liksom i Kronoberg Cares ansvarar Fast Care – Kom In för bostadshänvisning som gäller massflyktsdirektivet i Växjö kommun men inte i övriga kommuner. Detta gäller så länge projektet pågår. Fast Care – Kom In har en samordnare för frågor rörande migrationsverket som deltagare i övriga kommuner kan kontakta vid oklarheter. Kontakta genom att mejla fastcare@vaxjo.se.

Varför får jag inte längre hjälp av koordinatorn med att kontakta myndigheter, skola vårdcentral osv? Hur gör jag i stället?

Projektets syfte är att underlätta för er att få arbete och för att ni ska klara sig självständigt i samhället.

Du är välkommen att kontakta vår ukrainsktalande samhällsvägledarna på Medborgarkontoret i Växjö för frågor i vardagen. Detta gäller alla kommuner i Kronobergs län samt Nybro och Emmaboda.

Var kan jag se vilka andra aktiviteter som erbjuds till nyanlända och asylsökande i Kronobergs län?

kronobergtillsammans.se finns de flesta aktiviteter för asylsökande och alla som flytt enligt massflyktsdirektivet samlade. Alla aktiviteter är gratis och finns på flera orter i länet.

Är Fast Care – Kom In samma som Växjö kommun?

Växjö kommun är projektägare men projektet drivs med hjälp av pengar från Europeiska socialfonden – ESF och Fast Care är ett fristående projekt helt finansierat av ESF som startade i oktober 2023.

EU-flagga, europeiska socialfonden.