För dig med ukrainskt körkort

En bilförare håller i ratten.

För att göra det enklare för dig som har ukrainskt förstagångskörkort har de ukrainska myndigheterna nu förlängt giltighetstiden för dessa till tre år. Tidigare var de giltiga i två år.

Ett förstagångskörkort innebär att ukrainska körkort som utfärdas till någon för första gången får två års giltighetstid. Nu gäller tre års giltighet. När körkortet sedan förnyas får det trettio års giltighetstid.

Du som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet kan köra på ditt giltiga ukrainska körkort i Sverige till dess att skyddet upphör att gälla. Du behöver inte visa upp en översättning av körkortet eller internationellt körkort för att få köra bil i Sverige.

Lättnader för ukrainska körkort i Sverige enligt Transportstyrelsen