Samhällsinformation i samverkan

Kronoberg tillsammans är ett uttryck som använts i vårt län sedan flyktingsituationen 2015. Det handlar om att vi tillsammans kan åstadkomma mer och bättre förutsättningar för mottagan­de och etablering av asylsökande och nyanlända. För att främja att skyddsbehövande människor som kommer till Sverige och Kronoberg ska få tillgång till ett värdigt mottagande behövs det insatser […]

2021

December 2021Antal asylsökande vuxna december 2021 samt antal med avslag November 2021Antal asylsökande vuxna november 2021 samt antal med avslag Oktober 2021Antal asylsökande vuxna oktober 2021 samt antal med avslag September 2021Antal asylsökande vuxna september 2021 samt antal med avslag Augusti 2021Antal asylsökande vuxna augusti 2021 samt antal med avslag Juni 2021Antal asylsökande vuxna juni […]

Informationsverige.se

Logga för informationsverige.se

På informationsverige.se finns information om: vad som gäller för dig som är asylsökande vad som gäller när du fått uppehållstillstånd vad som gäller om du kom till Sverige utan dina föräldrar information om Sverige och det svenska samhället Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått […]

Anmälan till samhällsorientering

karta över Kronobergs län

Samhällsorientering är en gratis utbildning om hur det är att leva i Sverige för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd. Du kan delta på ditt hemspråk eller på något annat språk som du kan. Det är kommunen där du bor som håller i kursen. Kursen är minst 100 timmar lång. Anmälan till kurs i samhällsorientering […]