ESF-projekt för ukrainare

I oktober 2023 startade en ny omgång Care-projekt för dig som omfattas av massflyktsdirektivet. Projekten finansieras av ESF, Europeiska socialfonden, och pågår fram till sista mars 2024.

Växjö kommun

Fast Care – Kom In
Frågor och svar om Fast Care – Kom In

Funkibator

Stöd till ukrainare med funktionsnedsättning

Merit

Fast Care – Match direkt!

Folkuniversitetet

Work for Ukrainians Individual Växjö

Ulriksbergskyrkan

Ulriksbergskyrkan i Växjö

EU-flagga, europeiska socialfonden.