Care for Ukrainians with disabilities (C.U.D)

Projektet drivs av Funkibator, en nationell förening inom området funktionsnedsättning och ett inkluderande samhälle. I vårt nätverk finns i dag många personer i Sverige, som flytt kriget i Ukraina. Vi erbjuda ett unikt stöd som kommer gynna ukrainare med funktionsnedsättning över hela Sverige.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig, kvinna eller man, som har en funktionsnedsättning eller lever i en familjesituation där exempelvis ett barn har funktionsnedsättning och som vill arbeta i Sverige.

Målgrupp mer specifikt:

  • är över 18 år
  • primärt har en funktionsnedsättning eller sjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga, sekundärt är anhöriga till personer med funktionsnedsättning
  • som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina
  • som befinner sig i Sverige

Vad gör vi?

Projektet C.U.D erbjuder flera sorters stöd och möjligheter till personer från Ukraina med funktionsnedsättning som inte arbetar, för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Vi att genomföra aktiviteter lokalt i Växjö samt nationellt online. Vi pratar både svenska och ukrainska. Aktiviteterna kan vara enklare utbildningar om arbetsmarknaden, rättigheter, arbetshjälpmedel, arbetsanpassningar, myndighetsstöd eller generellt om situationen för personer med funktionsnedsättning på den svenska arbetsmarknaden. De innefattar även Yrkes-prova-på (att gå bredvid en yrkesverksam), yrkes- och myndighetssvenska (ordkunskap), samtalsgrupper för erfarenhetsutbyte och frågestunder.

Vi erbjuder även individuella rådgivningar eller rådgivningstillfällen (samtal via telefon, videochatt, sociala medier eller konversationer via e-post).

Kontakta oss

Om du är intresserad av att delta i projektet är du välkommen att kontakta oss på info@funkibator.se
eller skicka meddelande på Facebook så berättar vi mer.

Care for Ukrainians with disabilities

Bakgrund till projektet

Sedan invasionen av Ukraina startade har vi på eget initiativ arbetat för att bygga upp nya nätverk och knyta kontakter med relevanta organisationer inom civilsamhället men även företag och enskilda personer med spetskompetenser som vill hjälpa till.

Vi fick tidigt, redan i mars 2022, kontakt med flertalet personer ur målgruppen, som var på flykt och som var på väg till (eller redan hade kommit till) Sverige. Personer från Ukraina sökte aktivt kontakter i Sverige för samverkan. Till skillnad från tidigare års flyktingströmmar kunde vi se att fler personer med funktionsnedsättning kom till Sverige i samband med invasionen av Ukraina, jämfört med tidigare flyktingkriser.

För denna grupp har vi under 2022 har erbjudit stöd då det gällt hjälpmedel, tillgänglighetsanpassningar i boendet, vårdkontakter och övrig kontakt med myndigheter.
Projektet Care for Ukrainians with Disabilities (C.U.D.) tar avstamp i de erfarenheter, nätverk, samarbeten och kontakter med målgruppen som byggts upp det senaste året.

Vi har under hela 2022 legat i framkant och tagit störst enskilt ansvar för grundläggande stöd för målgruppen och deras behov. Nu tar vi nästa steg för att stödja målgruppen att etablera sig i arbetslivet.

Genom Funkibator och C.U.D. skapas ett nytt rum för målgruppen. Tack vare vår arbetsmetodik som identifierar risker och hinder för målgruppen, och vänder dessa till kunskap, kan resan till arbetsmarknaden avsevärt kortas för målgruppen.

Genom projektet motverkar vi olika former av diskriminering, genom att förse målgruppen med kunskap om sina rättigheter och möjligheter.

Genom att delta i C.U.D kan man stärka sin ställning på arbetsmarknaden, fått bättre kunskaper och förutsättningar att söka arbete, anpassat arbete eller utbildning och ta konkreta steg framåt mot arbetsmarknaden.

Projektet startade i mars 2023 och finansieras av Svenska ESF-rådet.

EU-flagga, europeiska socialfonden.