Bidrag för tidiga insatser för asylsökande i Kronoberg 2023

Sedlar och kalkylator.

I Kronobergs län är årets utlysning av medel öppen från 15 februari till den 24 mars. Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och trossamfund i Kronobergs län.

All information hittar du på länken nedan
Bidrag för tidiga insatser för asylsökande | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Anmäl dig till det digitala informationsmötet genom att följa länken nedan
Anmälan till digitalt informationsmöte