Huvudsida mall

Sidmallen för “Huvudsida” är byggd som en så kallad “genomgångssida”.

Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen.

I denna mall används puffar för att ge besökaren en överblick av innehållet under vald meny.

Planera strukturen på dina puffar innan du börjar bygga undersidor. Skapa en informationsstruktur som utgår från användarnas önskemål och behov genom att gruppera innehållet på ett sätt som är logiskt för användarna.

2021

December 2021Antal asylsökande vuxna december 2021 samt antal med avslag November 2021Antal asylsökande vuxna november 2021 samt antal med avslag Oktober 2021Antal asylsökande vuxna oktober 2021 samt antal med avslag September 2021Antal asylsökande vuxna september 2021 samt antal med avslag

Samhällsinformation i samverkan

Samhällsinformation I Kronoberg strävar vi  tillsammans efter att ge bättre förutsättningar för mottagan­de, etablering och integration av asylsökande och nyanlända.  Länsstyrelsen , kommuner och civilsamhället har gemensamt tagit fram ett material för samhällsinformation – Samhällsinformation i samverkan – Basmaterialet består

Care for Ukrainians with disabilities (C.U.D)

Projektet drivs av Funkibator, en nationell förening inom området funktionsnedsättning och ett inkluderande samhälle. I vårt nätverk finns i dag många personer i Sverige, som flytt kriget i Ukraina. Vi erbjuda ett unikt stöd som kommer gynna ukrainare med funktionsnedsättning

ESF-projekt för ukrainare

I oktober 2023 startade en ny omgång Care-projekt för dig som omfattas av massflyktsdirektivet. Projekten finansieras av ESF, Europeiska socialfonden, och pågår fram till sista mars 2024. Växjö kommun Fast Care – Kom InFrågor och svar om Fast Care –

Logga för informationsverige.se

Informationsverige.se

På informationsverige.se finns information om: Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Information på tio olika språk SomaliskaArabiskaDariEngelskaSpanskaFranskaPersiskaRyskaSvenskaTigrinja För dig som arbetar med asylsökande och nyanlända På informationssverige.se hittar

karta över Kronobergs län

Anmälan till samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om hur det är att leva i Sverige för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd. Du kan delta på ditt hemspråk eller på något annat språk som du kan. Det är kommunen där du bor