Förslag om att folkbokföra ukrainare

En port till trappuppgång i hyreshus.

Regeringen föreslår att ukrainare som har skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige ska kunna bli folkbokförda från den 1 november 2024. Beslut väntas komma under sommaren.

Förutom personnummer ger förslaget även andra fördelar:

  • Rätt att delta i etableringsprogrammet och få etableringsersättning
  • Förmåner som sjukpenning, graviditetspenning och viss föräldrapenning för dem som arbetar
  • Rätt till mer sjukvård, inte längre bara akutvård

Förslaget ger inte följande förmåner:

  • Barnbidrag, assistansersättning, försörjningsstöd för äldre och bostadsbidrag
  • Stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Växjö kommun är en av flera kommuner i landet som i april ska svara på förslaget som kallas lågrådsremiss.

Lagrådsremiss om förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd (regeringen.se)