Ny version av studiehandledning i samhällsinformation för kursledare finns nu att hämta här. Studiehandledningen ingår i baspaketet samhällsinformation i samverkan

Mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se om du vill hämta en tryckt version på länsstyrelsen.