Sammanhållen samhällskunskap

Ett exempel från Kronobergs län

Länsstyrelsen, tillsammans med kommuner och civilsamhället har under några år arbetat med att utveckla ett koncept för en sammanhållen process, som leder till god kunskap om det svenska samhället för målgrupperna asylsökande och nyanlända. Arbetet har bland annat gjorts genom medveten satsning på hur statsbidragen TIA, §37 och §37a kunnat användas för att skapa struktur och ta fram material som alla anordnare av samhällskunskap kan använda.

Bakgrund

  • Bristfälliga kunskaper hos målgruppen om det svenska samhället och dess funktioner
  • Brister i samverkan och samordning – kompetensbrist, spretigt hos anordnare av samhällsinformation och samhällsorientering
  • Ökad satsning på samhällsinformation och samhällsorientering från regeringen

Den röda tråden

Hur fungerar det?

Baspaketet med information om det svenska samhället

En kvalitets- och utvecklingsgrupp bestående av representanter från kommun, civilsamhälle och länsstyrelsen ansvarar för baspaketet.

  • Studiehandledning för kursledare
  • Filmer om Sverige, boende, arbete, hälsa, funktionsnedsättning med flera – Finns för närvarande 12 filmer på lätt svenska samt att de flesta också är översatta till arabiska, engelska, somaliska och ukrainska
  • Studiehandbok för målgruppen

Studiehandbok för målgruppen

Kommande material – under hösten 2023

  • Filmklipp om sociala koder, kulturella krockar – baserat på fokusintervjuer med målgrupperna
  • Digital basutbildning för samhällskommunikatörer

Baspaket – samhällsinformation i samverkan

För samtliga insatser, som beviljats statliga medel från länsstyrelsen, och har aktiviteter för att stärka kunskapen om det svenska samhället är det obligatoriskt att använda sig av det gemensamt framtagna baspaketet. Idag använder många fler materialet, än de som har beviljats medel från länsstyrelsen. Det används exempelvis inom SFI, samhällsorientering, ESF-care projekten.