Lärorikt om att möte människor på flykt

Kvinna i porträtt.

Hur kan vi möta människor som är på flykt från krig och ge dem hjälp att hantera svåra upplevelser? Det var frågan när VÄV Kronobergs tillsammans i samarbete med Linnéuniversitet bjöd in till två mycket uppskattade föreläsningar.

Med stor inlevelseförmåga och mycket kunskap gav Anna Herbert, universitetslektor på Institutionen för psykologi på Linnéuniversitet, två föreläsningstillfällen i att möta människor som flytt från krig och konflikter. Först en heldag på universitetet i Växjö och därefter en heldag i Ljungby, både med cirka 50 deltagare.

Bakgrunden till föreläsningarna var behov som kommit fram i nätverket VÄV. Flera av de organisationer som möter ukrainare hade uppmärksammat psykisk ohälsa på grund av svåra upplevelser i samband med flykt från kriget. En arbetsgrupp bildades i VÄV för att kartlägga behoven som bland annat resulterade i utbildningen i traumamedvetet bemötande.

Anna Herbert betonade att det är viktigt att vara uppmärksam på barnen och deras reaktioner, inte bara de vuxnas. Barn tar lätt på sig skulden för föräldrarnas ohälsa. Det är också viktigt att prata med barnen så att de kan bearbeta sina upplevelser. Hur vi reagerar på allvarliga traumatiska händelser är individuellt, det finns ingen universallösning. Samma sak gäller vilka överlevnadsstrategier vi väljer.

 – Anna Herbert var oerhört bra på att anpassa föreläsningen till oss som lyssnade. Upplägget var också bra med gruppövningar på eftermiddagen. De gav givande möten mellan olika organisationer och deras upplevelser, säger Susanne Hallström på Länsstyrelsen Kronoberg.

– Jag tycker att föreläsningen skapade förståelse och kunskap, inte bara för hur någon som upplevt trauma kan känna sig. Den gav också perspektiv och förståelse för ens egna reaktioner och hur jag kan hantera dem när jag möter och bemöter någon i kris eller som upplevt trauma. Tycker också att Anna var väldigt proffsig och hade lagt föreläsningen på en bra nivå, förklarade lättbegripligt och tog sig verklig tid att svara på gruppens frågor och tankar, säger Jaqueline Eejkestorm på Länsstyrelsen.