Lärorikt om att möte människor på flykt

Kvinna i porträtt.

Hur kan vi möta människor som är på flykt från krig och ge dem hjälp att hantera svåra upplevelser? Det var frågan när VÄV Kronobergs tillsammans i samarbete med Linnéuniversitet bjöd in till två mycket uppskattade föreläsningar. Med stor inlevelseförmåga och mycket kunskap gav Anna Herbert, universitetslektor på Institutionen för psykologi på Linnéuniversitet, två föreläsningstillfällen […]