Frågor och svar om Kronoberg Cares

Kronoberg Cares är ett projekt som ägs av Växjö kommun och finansieras av ESF. Här följer vanliga frågor och svar om projektet. Sidan uppdateras löpande.

I vilka kommuner finns projektet?
Kronoberg Cares finns i Växjö, Alvesta, Älmhult, Ljungby, Uppvidinge, Tingsryd och Lessebo.

Om jag går med i projektet, får jag busskort då?
Vi delar inte ut busskort till alla men om du behöver ta dig till aktiviteter får du busskort för aktuella zoner.

Om jag är med i projektet, var kan jag läsa sfi?
Vi erbjuder sfi genom Hermods, Montico, Merit och Folkuniversitetet i Växjö kommun. I övriga kommuner ges sfi på Vuxenutbildningen. Det är bara genom kommunen som du kan få sfi med betyg.

Får jag riktiga betyg när jag går sfi?
Ja, samma betyg gäller för de med massflyktsdirektiv som för alla andra som går sfi genom kommunen.

Kan jag gå sfi i alla kommuner som är med i projektet?
Ja, med något undantag. I de fallen får man gå på sfi i Växjö kommun.

Var kan jag se vilka lektionstider de olika sfi-skolorna har?
Här finns en sammanställning av alla lektionstider hos de olika sfi-anordnarna.

Vad erbjuder Kronoberg Cares mig som deltagare?

  • Sfi (svenska för invandrare)
  • Individuellt stöd från koordinator och social samordnare
  • Stöd i att söka arbete och komma i kontakt med arbetsgivare
  • Möjlighet att lära känna svenska familjer genom Familjekompis
  • Samhällsinformation
  • Stöd i kontakt med svenska myndigheter

Vad händer när jag har anmält mitt intresse för projektet?
Inom ett par dagar blir du kontaktad av en koordinator som bjuder in dig till ett individuellt möte. Då träffas vi för att ha ett kartläggningssamtal där du får berätta mer om din bakgrund och dina egenskaper. Vid kartläggningssamtal gör vi en individuell planering för att hjälpa dig att komma närmare arbete eller studier. Det är först vid kartläggningen som du kan få hjälp att söka in till SFI. Om det tillfälligt är kö till projektet så kommer du att informeras om det och vi bjuder in dig till ett möte så fort vi har möjlighet.

Jag har mejlat er på kronobergcares@vaxjo.se men inte fått svar. Hur lång tid ska det ta?
Vi svarar alla inom två till tre dagar men i början kan det ha tagit längre tid vilket vi beklagar. Du får ett autosvar med bekräftelse på att mejlet är mottaget.

Hur många jobbar på Kronoberg Cares?
Projektet startade i november 2022 med tre anställda. Under februari har de sista anställts och vi är totalt 18 personer. I projektet finns koordinatorer, studiesamordnare, språkstödjare, studiestödjare, bovärd och projektsamordnare med inriktning mot civilsamhället och Migrationsverket.

Går det att besöka er?
Det finns ingen lokal att besöka eller några öppettider. Vi sitter utspridda på olika arbetsplatser i Växjö och i övriga kommuner. Du når oss genom att mejla till kronobergcares@vaxjo.se.

Kan ni hjälpa ukrainarna med dator eller andra saker vi behöver?
Vi har ingen möjlighet att dela ut pengar eller saker.

Jag vill komma i kontakt med svenskar och lära känna kulturen genom dem. Hur gör jag då?
I projektet Kronoberg Cares har vi Familjekompis som matchar svenska familjer med ukrainska. Du anmäler dig på familjekompis hemsida eller genom att be din koordinator om hjälp.

Var kan jag se vilka andra aktiviteter som erbjuds i länet?
kronobergtillsammans.se finns de flesta aktiviteter för asylsökande och alla som flytt enligt massflyktsdirektivet samlade. Alla aktiviteter är gratis och finns på flera orter i länet.

Är Kronoberg Cares samma som Växjö kommun?
Kronoberg Cares är ett fristående projekt inom Växjö kommun som startade i november 2022 med hjälp av pengar från EUs socialfond. På grund av ansökningsprocessen gick det inte att starta tidigare. Då många personer har behövt anställas i projektet har uppstartstiden tagit cirka två månader. 

Varför får vi plötsligt hjälp från många olika organisationer nu?
Europeiska socialfonden utlyste pengar till Careprojekt för ukrainare i juni 2022. I Växjö Kommun fick åtta företag och organisationer medel till projekt och alla har startat upp samtidigt. Kronoberg Cares på Växjö kommun är det största projektet och har en sammanhållande funktion. Vi vill inte konkurrera om deltagare, även om det kan upplevas så. Där det går är målet att komplettera varandras verksamheter. 

Vilka driver ESF-projekt för ukrainare i Växjö kommun?
Förutom Växjö kommun har ABF Södra Småland, Linnéuniversitetet, Merit, Folkuniversitetet, Nätverket SIP, Manpower och Ulriksbergskyrkan ESF-projekt. Alla erbjuder bland annat coachning, språkträning och matchning mot arbetsgivare men det är bara genom kommunen du kan gå sfi.

Har du fler frågor? Mejla dem till kronobergcares@vaxjo.se