Lektionstider för sfi i Växjö

Kronoberg Cares har avtal med alla fyra privata aktörer i Växjö som anordnar sfi dag- och kvällstid.

Folkuniversitetet 

Kontakt

Ajna Caprnja (verksamhetsansvarig/rektor) 

Ajna Caprnja ajna.caprnja@folkuniversitetet.se 

Te: 0470-784410 

Yulia Maltseva (admin) 

yulia.maltseva@folkuniversitetet.se 

Lektionstider

Förmiddag: mån – tors kl. 8-15.12.00

Kväll: mån och ons kl. 17.15-19.45 

Eftermiddag: mån – fre kl. 13-16

Hermods 

Kontakt

Peter Sandin (rektor) 

Peter.Sandin@hermods.se 

Tel: 08-619 35 81 

Yumna Ali (lärare) – kontakt SFI 

yumna.ali@hermods.se 

Lektionstider

Förmiddag: mån – fred kl. 9 – 12 för A, B och D

Förmiddag: månd – tors kl. 08.15 – 12 för 1C, 2C och 3C

Eftermiddag: månd – fred kl. 13 – 16

Kväll: tis och tors 17 – 20

Merit 


Kontakt

Monika Dall (rektor) 

monika.dall@meritutbildning.com 

0735-005911 

Dragana Voh (administratör) 

dragana.voh@meritutbildning.com 

Lektionstider

Normala tider för sfi men kan anpassas om det krockar med andra aktiviteter.

Förmiddagar: tre förmiddagar kl. 8 – 12

Eftermiddagar: en eftermiddag kl. 12.30 – 16.30
Kväll: måndagar och onsdagar kl. 17 – 20

Montico 

Kontakt

Anel Aljicevic (första kontakt ang elever/utbildningar) 

Anel Aljicevic Anel.aljicevic@montico.se 

Tel: 0470-59 26 77 

Victoria Käller (admin) 

victoria.kaller@montico.se 

Lektionstider 

Förmiddag: mån – tors kl. 8.30 – 12.30 för D1,C2,D2,D3,C3  

Eftermiddag: mån – tors kl.12.30 – 16.30 för B1,C1,B2 + nybörjare C3  

Kväll: tisd och tors kl. 17 – 20 

Extra handledning fasta pass: Tisdagar och onsdagar 13 – 16