Utbildning i ledarskap för bättre lokalsamhällen

En mörkhyad man ler in i kameran.

Är du engagerad i ett byalag, förening, stadsdel, kommun, region, akademi eller är du företagare? Vill du utveckla ditt ledarskap? Då kan du delta i en utbildningen ”Art of hosting” om att tillsammans hitta vägar att utveckla våra lokalsamhällen.

“Hur kan vi stärka förmågan samt hitta kraft och vägar att utveckla våra lokalsamhällen tillsammans?” Denna fråga kommer vara ledande under tre dagar av praktisk träning i medskapande ledarskap och samtal om det som på riktigt spelar roll!

Utbildningen Art of Hosting organiseras av Region Kronoberg och Linnéuniversitetet med finansiering av Tillväxtverket. Den handlar om att tillsammans undersöka, utveckla och bygga ett gott ledarskap. Ideella verksamheter på landsbygden kan söka finansiering inom Leader Linné.

Tid och plats: den 25-27 november på JF Liedholms väg 1 i Växjö

Mer information och anmälan till utbildningen Art of hosting.