Ukrainarnas rättigheter och möjligheter


Flyktingar från Ukraina behöver hjälp med att lära sig svenska, hitta arbete och komma in i samhället. Vilka rättigheter och möjligheter har de och vilken hjälp kan de få från samhället?

Massflyktsdirektivet ger ukrainarna rätt att arbeta i Sverige. Barnen har rätt att gå i skolan och rätt till all sjukvård. Vuxna har bara rätt till akut sjukvård, akut tandvård och vård som inte kan vänta. De har inte heller rätt att läsa sfi men projektet Kronoberg Cares ger dem den möjligheten.

Kommunens uppdrag

Utifrån Migrationsverkets anvisningar är kommunens enda uppdrag att ordna boende. Genom projektet Kronoberg Cares erbjuds ytterligare hjälp inom projektets ramar, till exempel kontakt med myndigheter.

Migrationsverket

Ukrainarna ska vända sig till Migrationsverket i frågor som rör:

  • dagersättning eller behov av kompletterande av dagersättning. Gäller främst EBO (eget boende).
  • vinterkläder, glasögon, medicin och andra medicinska behov.
  • uppehållstillstånd/förlängning av uppehållstillstånd och uppehållstillståndskort.
  • bostadsanvisning till kommuner.
  • anmälan om adressändring eller om de ska lämna Sverige. Ukrainarna ansvarar själva för att meddela adressändring till bland annat Region Kronoberg. Viktigt för att inte gå miste om fakturor och kallelser.

Arbetsförmedlingen

Alla över 16 år har rätt att arbeta och kan skriva in sig på Arbetsförmedlingen.

Flyktingar enligt massflyktsdirektivet har på Arbetsförmedlingen rätt till nystartsjobb, introduktionsjobb, yrkesintroduktionsanställning och i vissa fall lönebidragsanställning (kräver underlag om funktionsnedsättning från vården). Några snabbspår finns inte för ukrainare genom Arbetsförmedlingen.

Ukrainarna förväntas själva hitta jobb. När de har en arbetsgivare kontaktar de Arbetsförmedlingen för att få starta en introduktionsanställning. De kan också skriva in sig som arbetssökande men måste då aktivt söka jobb och rapportera dem till Arbetsförmedlingen. Efter sex månader har de rätt till ett nystartsjobb.

Arbetsförmedlingen erbjuder gratis översättning av betyg som ukrainaren sedan skickar till UHR för validering.

Rimliga förväntningar

Vi är på väg in i en lågkonjunktur och det kan vara svårt för alla att hitta arbete. De som har en akademisk utbildning från hemlandet har ofta en lång väg till likvärdigt arbete i Sverige. I stället för att vänta är det bättre att ta ett enklare arbete och på så sätt använda tiden för att komma in i arbetslivet och lära sig språket.

För mer information, kontakta kronobergcares@vaxjo.se