Ukrainare får hjälp ut i arbetslivet

Kvinnlig lärare hjälper elev vid dator.

Växjö kommun har startat ett projekt som ska hjälpa ukrainska flyktingar att lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. Projektet heter Kronoberg Cares.

Massflyktsdirektivet ger ukrainska flyktingar rätt att arbeta, men de får inte samma stöd som personer med uppehållstillstånd, till exempel SFI (Svenska för invandrare). Detta har skapat frustration bland de ukrainska flyktingarna som vill jobba.

Projektet Kronoberg Cares ska ge dem det stöd de behöver för att kunna få ett arbete. Projektet ska främst erbjuda deltagarna undervisning i svenska, samhällsorientering och komplettering av yrkeskunskaper.

Målgruppen är ukrainska flyktningar som omfattas av massflyktsdirektivet, är över 18 år och bor i någon av de deltagande kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Det finns cirka 400 skyddsbehövande personer från Ukraina i dessa kommuner.

Deltagarna kommer att få individuellt anpassade stödinsatser. Det handlar om att ta reda på personernas kompetens, matcha dem mot ett yrke och förbereda dem för anställning.

Deltagarna kommer också att erbjudas praktik kopplat till utbildning i svenska, samhällsorienterande insatser och viss yrkesutbildning. De får även möjlighet till introduktionsjobb, som varvas med utbildning, och nystartsjobb.

Projektet har startat och pågår fram till september 2023 med möjlig förlängning.