Stadsdelsmammor gör viktig insats på Araby

Tre kvinnor med gröna sjalar står under ett träd. Bakom dem står en man.

I sina gröna scarves börjar stadsdelsmammorna bli ett välbekant inslag på Araby i Växjö. Sedan några månader går de runt i området för att vara det stöd som de själva hade behövt när de kom till Sverige. De bemöter också den oro som finns kring ungdomar och narkotika i området. 

Projektet inleddes i våras med en förberedande utbildning då kvinnor fick lära sig allt om hur man kontaktar myndigheter, sjukvård, skola, bostadsbolag och var man hittar samhällsnyttig information.

Tolv kvinnor är nu ideellt engagerade, vilket också var målet, och av dem bor tio på Araby. De flesta kommer från Afghanistan och ett par från Somalia och Sudan. Tillsammans representerar de språken dari, persiska, arabiska och kan därför stötta varandra i att hjälpa personer i området.

Engagerade i att hjälpa medmänniskor
Problem de stöter på bland de boende handlar mest om kommunikation med läkare, svårigheter med att boka tider och problem med barnen eller mannen.
– Det märks att vi behövs. Det känns bra att få hjälpa andra, säger Sahar som trots att hon bor i Lammhult känner ”alla” i Araby. Under sina sex år i Sverige har hon byggt upp ett stort kontaktnät och kan kommunicera bra på svenska. Som stadsdelsmamma får hon också bra språkträning, något hon behöver inför det jobb som väntar inom äldreomsorgen i höst. En vårdutbildning är snart avklarad, trots den stress hon upplever i att ensam ha ansvar för två barn. Förutom lite svenska talar hon även persiska, dari och lite arabiska.

Alexander Willstedt är projektledare på Institutet för lokal och regional demokrati (ID).
– Kvinnorna är engagerade och positiva, de vill mycket och ser ett värde i att hjälpa andra med svårigheter de själva har haft. Jag tror att de fyller en viktig funktion som bro mellan medborgare och myndigheter. Det blir en horisontell informationsspridning, från granne till granne.

Viktigast att hjälpa ungdomar välja rätt väg
Robabe är också från Afghanistan och bor på Teleborg. Även hon har varit i Sverige i sex år.
– Jag har själv fått lära mig mycket sen jag kom hit, nu vill jag hjälpa andra. Jag hade problem med att tala med tandläkaren, han drog ut en tand i onödan.

Hon berättar att föräldrar som har problem med sina barn och ungdomar kommer till henne för att prata. Många mammor är oroliga över den stora användningar av droger i området.
-Det viktigaste i Araby är att hjälpa ungdomar som är 13-16 år att välja rätt väg. Det är svårt, de lyssnar inte på föräldrarna utan på andra ungdomar. Någon måste berätta för dem vad som är rätt och fel, säger Robabe.

Delta på fler mötesplatser
Enligt Alexander Willstedt är ambitionen i höst att skapa olika mötesplatser så att fler kan träffa mammorna.
– Vi bjuder in till träffar i panncentralen varje fredag eftermiddag men förhoppningen är också att andra sociala mötesplatser ska ta emot dem när restriktionerna nu lättas.

Idén till stadsdelsmammor kommer ursprungligen från Tyskland och Danmark men det är de positiva resultaten från liknande projekt i Helsingborg och Stockholm som Växjö hämtat inspiration från.

Projektet, som ägs av Växjö kommun och finansieras av §37a medel genom Länsstyrelsen Kronoberg, pågår året ut. Därefter ska det utvärderas. Om det slår väl ut är det möjligt att en fast organisation etableras på Arabyområdet. Medverkar i projektet gör också Växjöbostäder, Victoria Park, hyresgästföreningen Region Sydost, Medborgarkontoret, Arabys Aktiva Familjer och Institutet för lokal och regional demokrati.

Anette Hohner