Giftinformationscentralen har uppmärksammat att det under de senaste åren förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar vill giftinformationscentralen och Region Kronoberg ha hjälp att sprida information.

Material som finns att tillgå:

Materialet finns att ladda ner för utskrift på vår webbplats: Mushroom brochure – Giftinformationscentralen.

Det är viktigt att nå ut med informationen i god tid (mitten av juni), eftersom vissa giftiga svampar kan växa redan under juni beroende på väderförhållanden och var i landet man befinner sig.

Vi vill gärna förmedla materialet till SFI, medborgarkontoren och andra verksamheter där man möter personer som inte har svenska som modersmål.