Reseersättning till aktiviteter

Två kvinnor sitter bredvid varandra i en buss.

Från den 1 november är det inte längre gratis för ukrainare att åka buss och tåg i länet. Många har frågor om vad som gäller kring ersättning för resor till aktiviteter. Informationen finns samlad här på Kronoberg tillsammans.

Information om ersättningar vid deltagande i tidiga insatser