OBS! Militär i Sverige övar och tränar tillsammans med andra länder

Gammal radio.

Övningen kallas Aurora och pågår mellan 17 april och 11 maj. Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland.

IDAG DEN 24 APRIL kommer ett meddelande på radion om att personer ska kallas in till övningen Aurora. OBS! att detta bara är en övning!!!

Detta kommer de att säga på radion:

Detta meddelande är en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23. Idag den 24 april, inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning (KFÖ) med start den 24 april, ska nu så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern. Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med ett annat datum för inryckning, ska du inställa dig den dag som står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning och ordern om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder.

Militärövningen Aurora 23