Nytt material för tydligare samhällsinformation

En svart man talar till åhörare framför en whiteboard.

När människor kommer till Sverige som flyktingar eller asylsökande är det viktigt att lära sig svenska men också att lära sig hur samhället fungerar. Hur söker jag jobb, sjukvård och utbildning?  Vilka sociala koder finns det? Samhällsinformationen ges oftast av organisationer och föreningar i civilsamhället. Nu finns ett nytt studiematerial som alla kan använda.

Länsstyrelsens integrationsteam har under en tid arbetat för att vi i länet ska ha ett baspaket för samhällsinformation som kan användas fritt. Flera aktörer har varit med i diskussionerna som sedan ledde till ett konkret samarbete mellan ABF Södra Småland, Växjö kommun och Uppvidinge kommun med stöd från länsstyrelsen. Resultatet blev en Studiehandledning som nu har lanserats och ska användas som stöd vid alla aktiviteter med samhällsinformation. Materialet kommer att uppdateras efterhand och kan användas för att utforma träffar och kurser på olika sätt.  

Samhällsinformationen ges främst av organisationer och studieförbund inom civilsamhället och är en viktig del av etableringen i Sverige.

– Civilsamhället gör redan ett jättebra jobb men genom att använda ett gemensamt material kan informationen bli ännu tydligare. Ju fler vi är som använder det, ju stabilare grund skapar vi för personer som ska leva och verka i Sverige. Det underlättar för alla, säger Ewa Jonsson, integrationsstrateg på Länsstyrelsen Kronoberg.

Diskussioner och samtal kring fem ämnen

Den nya studiehandledningen är indelad i fem områden; familjen, hälsa, skola, jobb, sociala koder och allas lika värde. Ämnen som invandrare vill lära sig mer om, enligt Bassam Alloubani på ABF Södra Småland.

– Genom våra träffar med målgruppen kunde vi skapa en tydlig bild av de ämnen som asylsökande har funderingar kring, och som samtidigt bidrar till bättre integration.

Enligt Bassam Alloubani är materialet välkommet då ledarna kan använda sig av det för att besvara målgruppens frågor genom diskussioner och samtal vid träffarna.

– Diskussioner och samtal har visat sig vara mest effektivt för att ta till sig informationen och nya kunskaper. Jämställdhet och hederskultur är exempel på viktiga ämnen som behöver diskuteras med nyanlända, det räcker absolut inte att bara föreläsa om dem, säger Bassam Allabouni som lagt grunden till den nya studiehandledningen.

Utöver studiehandledningen har ABF Kronoberg tagit fram korta filmer och diskussionsmaterial om det svenska samhället som också ingår i baspaketet.

Studiehandling och filmer