Ukrainare kan ta nytt körkort i Sverige

En bilförare håller i ratten.

Om ditt ukrainska körkort blivit för gammalt kan du inte byta ut det mot ett svenskt. Däremot kan du ansöka om ta ett nytt hos Transportstyrelsen. Du behöver inte ha personnummer eller id-handling.

Flyktingar från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet kan ansöka om undantag från reglerna om id-handling vid förarprov. Det görs en individuell prövning av varje ansökan. En avgift ska betalas för detta – en så kallad prövningsavgift.

Till ansökan ska bifogas följande handlingar:

  • Undertecknad ansökan från sökande, alternativt undertecknad fullmakt.
  • Kopia av giltigt pass från Ukraina.
  • Kopia av uppehållstillståndskort (UT-kort).
  • Bevis om samordningsnummer och/eller annat som kan styrka identitet

 Ansökan om undantag skickas till vag.tff@transportstyrelsen.se, eller postas till

Transportstyrelsen
Sektion förarprövning
Box 24085
400 22 Göteborg