Att ta nytt körkort i Sverige

En bilförare håller i ratten.

För dig som har ett utländskt körkort och ska ta ett nytt i Sverige ska ansökan göras hos Transportstyrelsen. Körkort från en del länder kan bytas mot ett svenskt körkort.

För aktuell information om vad som gäller för utländska körkort i Sverige – Kontrollera alltid på Transportstyrelsens webbplats.