Ny statistik för Kronobergs län

En bild på statistikkurvor för att visa att du är på en sida med statistik

Statistik avseende antal asylsökande och antal personer under massflyktsdirektivet

LänVuxna totaltVuxna TPDVuxna asylsökandeTotalt alla åldersgrupperTPD alla åldrarAsylsökande alla åldrar
Kronoberg7654273381121632489

För mer information på kommun och postnummernivå

TPD – Temporary Protection Directive (Massflyktsdirektivet)