Information om folkbokföring för ukrainare

En port till trappuppgång i hyreshus.

På informationsverige.se finns nu information om möjligheten för ukrainare att folkbokföra sig. Sidan är publicerad på svenska, ukrainska, engelska och ryska och kommer att uppdateras efterhand.

Du som har haft uppehållstillstånd i två år har möjlighet att bli folkbokförd och få ett personnummer
Sidan på ukrainska: informationsverige.se/folkbokforing

Information från myndigheterna om folkbokföring

Folkbokföringen gäller ukrainare som är i Sverige enligt massflyktsdirektivet.

Skatteverket

Flyktingmottagande från Ukraina | SKR