Har du en funktionsnedsättning och är ny i Sverige?

Sorgsen kvinna ser ut genom fönster.

Den svenska myndigheten som är ansvarig för frågor om funktionsnedsättning heter MFD – Myndigheten för delaktighet.

De har tagit fram en ny broschyr för nya i Sverige på nio språk som visar på vilka stöd och hjälpmedel man kan ansöka om när man har en funktionsnedsättning.

Broschyren finns både tryckt och nedladdningsbar på språken: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, somali, svenska, tigrinja och ukrainska. Den finns också på svenskt teckenspråk.

Broschyr för nya i Sverige med funktionsnedsättning