Fler stadsdelsmammor till Araby sökes

Projektet ’Mammor emellan’ som har stadsdelsmammor i Araby kommer fortsätta även 2022. Därför vill Institutet för lokal och regional demokrati (ID) nu utöka den befintliga gruppen och utbilda ytterligare en grupp stadsdelsmammor.

Förhoppningen är att påbörja utbildningsträffarna under våren, gärna med start i mars eller april. Träffarna kommer vara på Araby och efter utbildningsdelen är stadsdelsmammorna sedan ute i området för att likt ringar på vattnet sprida kunskap och hänvisa till rätt stöd. Utbildningspaketet innehåller bl.a. bostadsfrågor, arbete, utbildning, kontakt med myndigheter och information om samhället.

ID önskar tips på deltagare som skulle vilja bli stadsdelsmammor eller tips på personer de borde vända sig till. 

Den profil på deltagare som vi tänker oss är:

–                         Kvinna

–                         Inom / tidigare inom etableringen

–                         Boende i Araby (eller i närområdet)

–                         Gärna klarat av SFI nivå C eller högre

–                         Gärna en aktiv/utåtriktad person

Kontakta
Alexander Willstedt
Projektledare på Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
alexander@idvxo.se
Tel 070-245 01 74

Alexander Willstedt med tre av stadsdelsmammorna 2021.