Film

Filmer inom samhällsinformation

Serien Livsviktig Kunskap är producerad av ABF Kronoberg med kunskapsstöd från Funkibator, Växjö kommun, Älmhults kommun, Uppvidinge Kommun, och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Filmerna är översatta till arabiska, somaliska, ukrainska och engelska.

På lätt svenska

1. Livsviktig kunskap: Fakta om Sverige

2. Livsviktig kunskap: Hälsa

3. Livsviktig kunskap: Sociala regler och traditioner

4. Livsviktig kunskap: Våld i nära relationer

5. Livsviktig kunskap: Transport

6. Livsviktig kunskap: Arbete

7. Livsviktig kunskap: Bostad

8. Livsviktig kunskap: Familj

9. Livsviktig Kunskap: Funktionsnedsättning

10. Livsviktig Kunskap: Föräldraskapet & Socialtjänsten

11. Livsviktig Kunskap: Arbetsplatsen

12. Livsviktig Kunskap: Föreningslivet

På arabiska (بالعربية)

 1. الأشياء المهم معرفتها بالحياة القسم ١: حقائق عن السويد 
 2. معلومات مهمة جدا في الحياةالقسم الثاني: الصحة
 3. معلومات مهمة جدا في الحياة القسم الثالت: القواعد والتقاليد الإجتماعية
 4. معلومات مهمة جدا في الحياة: العنف في العلاقات الحميمة
 5. معلومات مهمة جدا في الحياة: النقل
 6. معلومات مهمة جدا في الحياة القسم السادس: العمل
 7. أمور مهمة يجب معرفتها في الحياة القسم السادس: إقامة
 8. أشياء مهمة يجب معرفتها في الحياة – الحلقة الثامنة: العائلة
 9. معلومات مهمة جدا في الحياة: الإعاقات 
 10. الأبوة والأمومة والخدمات الاجتماعية (قريبًا!)
 11. معلومات مهمة جدا في الحياة: مكان العمل
 12. معلومات مهمة جدا في الحياة: اتحاد الجمعيات

På somaliska (Af-soomaaliga)

1. Aqoonta muhiimka: Xaqiiqooyin ku saabsan Iswiidhan

2. Aqoonta muhiimka: Caafimaad

3. Aqoonta muhiimka: Xeerarka iyo dhaqanka bulshada

4. Aqoonta muhiimka: Qeybta afraad waxaa la yiraahdaa

5. Aqoonta muhiimka: Shaqo

6. Aqoonta muhiimka: Gaadiidka

7. Aqoonta muhiimka: Hoy

8. Aqoonta muhiimka: Qoys

9. Aqoonta muhiimka – Baahi u qabe kaalmo curyaan

10. (Avsnittet om socialtjänsten kommer snart)

11. Aqoonta muhiimka – Goobta shaqada

12. Aqoonta muhiimka – Nolosha ururada

På Ukrainska (Українською)

 1. Життєво важливі знання – Факти про Швецію
 2. Життєво важливі знання – здоров’я
 3. Життєво важливі знання – Соціальні норми і традиції
 4. Життєво важливі знання – Насилля в стосунках
 5. Життєво важливі знання – Транспорт
 6. Життєво важливі знання – Сім’я
 7. Життєво важливі знання – Робота

På Engelska (English)

 1. Vital Knowledge – Facts about Sweden
 2. Vital Knowledge – Health
 3. Vital Knowledge – Social Rules and Traditions
 4. Vital Knowledge – Violence in Close Relationships
 5. Vital Knowledge – Transportation
 6. Vital Knowledge – Work
 7. Vital Knowledge – Family
 8. Vital Knowledge – Housing