Samhällsinformation i samverkan

I VÄV Kronoberg tillsammans strävar vi efter att ge bättre förutsättningar för mottagan­de och etablering av asylsökande och nyanlända. Samhällsinformationen är en viktig del av etableringen och ges främst av civilsamhället. 

Under 2022 har vi tillsammans tagit fram ett gemensamt material för samhällsinformationen. Basmaterialet består av studiehandledning för kursledare samt filmer för undervisning som alla kan använda utifrån lokala förutsättningar. Det kommer att tas fram mer material inom nätverket och det befintliga ska uppdateras minst två gånger om året. 

De organisationer som har fått statsbidrag från länsstyrelsen från och med våren 2022 inom samhällsinformation SKA använda materialet, andra är varmt välkomna att också göra det.  

En svart man talar till åhörare framför en whiteboard.

Aktuellt

Samhällsinformationens olika delar

Studie-handbok för nya i Sverige

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Studie- handledning för kursledare

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Filmserien "Livsviktig kunskap"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Filmserien "Naturen är nära"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Filmklipp "Sociala koder"

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor