Care for U

Care for U vänder sig till dig som är över 18 år och omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina och behöver hjälp att komma i arbete och bli socialt delaktiga. Målet är att så snabbt som möjligt komma i arbete eller utbildning. Care for U drivs av ABF Södra Småland och finns i Växjö och Ingelstad. Insatser som du får möjlighet till:

  • Språkträning i svenska
  • Jobbcoachning
  • Arbetsmarknadsinformation
  • Arbetsplatsbesök
  • Samhällsinformation
  • Kontakt med det lokala föreningslivet

ABF Södra Smålands information om Care for U