Många av ukrainarna i Kronobergs län har kunnat läsa sfi tack vare ESF-projektet Kronoberg Cares. Nu vill regeringen att alla kommuner ska kunna erbjuda sfi för de som flytt från kriget i Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

I en artikel i Smålandsposten den 14 augusti berättar några deltagare i Kronoberg Cares om sina erfarenheter av att läsa sfi och vilket stöd de behöver i fortsättningen.

SMP 14 augusti: Språket är guldnyckeln till Sverige