Funkibator hjälper funktionshindrade flyktingar

Leende kvinna, Pia Hammargren, sitter i rullstol i hjälpmedelsbutik.

Det är med stort engagemang som några personer på Funkibator i Växjö hjälper funktionshindrade flyktingar från Ukraina att få tag på hjälpmedel i Sverige. Funkibator kan både lotsa personer rätt inom vården och förmedla hjälpmedel direkt från butiken i Växjö.

Pia Hammargren, grundare och ordförande i den ideella föreningen Funkibator, reagerade starkt när bilder på flyktingar som flydde Ukraina började synas i media.

– Det värkte i hjärtat och jag insåg att det kunde ha varit jag, säger Pia som själv sitter i rullstol.

Hon började skicka frågor till föreningar i Ukraina om hur situationen såg ut för de med funktionshinder. Snart fick hon kontakt med en man från Kiev som vid gränsen mellan Polen och Ukraina hjälpte funktionshindrade personer att fly. I samarbete med Pia började han lotsa flyktingarna vidare till ett för honom först okänt Sverige.

Nationellt fokus

När flyktingar med funktionshinder kom till Växjö uppstod frågor om var de kunde få tag på hjälpmedel. Massflyktingar över 18 år har inte tillgång till välfärdssystemet, hjälpmedel får de skaffa själva, men barnfamiljerna kunde de lotsa rätt ute i kommunerna.

– Det är inte lätt att som ny i landet veta var man vänder sig, säger Pia som tillsammans med Stefan Johansson på Funkibator har kört långt för att till exempel leverera en duschstol till någon som inte kunnat duscha på två veckor.  

Pia och Stefan insåg tidigt behovet av ett nationellt fokus. Det fanns ingen som tog ansvar för att hänvisa dessa människor rätt inom vården. Vårdcentralen är ofta den första instans som personerna vänder sig, därför har Funkibator tagit fram ett vårddokument med färdiga frågor kring diagnos, behov och vilka åtgärder som gjorts i hemlandet. Den är översatt till ukrainska och engelska och uppskattas av vården.

– Vi ber flyktingarna ta med sig dokumentet till vårdcentralen. Både läkare och patient har stor nytta av det då det bland annat framgår vart remissen skickas och när de väntas höra av sig, säger Pia.

Uppsökande verksamhet

Funkibator har sedan flyktingarna började komma utvecklat en uppsökande verksamhet och når personer i behov via framförallt facebookgrupper över hela landet. Till hjälpmedelsbutiken på Söder i Växjö kommer personer för att köpa, låna eller hyra allt från köksredskap till rullatorer och permobiler.

– En ukrainare kom utan rullstol då den gått sönder under flykten. De har oftast inte möjlighet att köpa en ny och då lånar vi ut hjälpmedel. Vi har också skänkt dynor genom ett sponsrande företag, säger Pia som uppmärksammat att majoriteten av de rullstolsbundna flyktingarna satt dåligt i sina stolar.

Olika från individ till individ

Eftersom alla kommer med olika förutsättningar har Pia och Stefan jobbat individuellt med varje fall. Någon barnfamilj har de tipsat om aktiviteter på 4H, andra personer med samma intresse har de kunnat sammanför med varandra. Hittills har de hjälpt cirka hundra flyktingar runt om i landet.

Funkibator har beviljats medel från länsstyrelsen till insatsen Agera nu! Act now! Syftet är att kunna fortsätta bidra till att asylsökande samt skyddsbehövande från Ukraina med funktionsnedsättningar kan beredas ett bättre mottagande genom information, stöd och vägledning till målgruppen.