New year, new oppurtunities

Två kvinnor, en med slöja, tittar i en mobiltelefon och ler.

Now starts a new year and thus new activities here at Kronoberg together. You who are an asylum seeker and a newcomer, what do you want for activities to participate in this year? Do you want to play football, cook, find a language café or learn something new? In the calendar here at Kronoberg together, […]

Nytt år och nya möjligheter

Två kvinnor, en med slöja, tittar i en mobiltelefon och ler.

Nu startar ett nytt år och därmed nya aktiviteter här på Kronoberg tillsammans. Du som är asylsökande och nyanländ, vad önskar du för aktiviteter att delta på i år? Vill du spela fotboll, laga mat, hitta ett språkcafé eller lära dig något nytt? I kalendern här på Kronoberg tillsammans hittar du olika aktiviteter runt om […]